Vietnam Vize Çeşitleri

684

Vietnam Vize Çeşitleri

Vietnam Aile/Akraba Ziyareti

Vietnam VizesiVietnam Vize Çeşitleri içinde yer alan Vietnam Aile/Akraba Ziyareti için yapılması gereken evraklar bulunmaktadır. Vietnam’da bulunan aile ya da akraba ziyareti için öncelikle davetiye yollanması gerekmektedir. Yollanacak olan davetiyede Vietnam’da bulunan aile ya da akraba dereceliği belgelerle kanıtlanarak noter onaylı bir şekilde yollanmalıdır. Karabalık derecesinin kanıtlanamaması ya da davetiye yollanamaması durumunda Vietnam Aile / Akraba ziyareti yapılmasına izin verilememektedir. Bunun yanında Vietnam Aile/Akraba Ziyareti için verilen Vietnam ziyaretçi vizesi ile başka amaçlar için seyahat etme hakkı verilmemektedir. Ayrıca Vietnam ziyaretçi vizesi ile Vietnam’da 180 gün içinde en fazla 90 gün konaklama hakkı verilmektedir. Süre tamamlandığında Vietnam’dan çıkış yapılmasına dikkat edilmelidir. Vietnam Aile/Akraba Ziyareti için zorunlu olarak hazırlanması gereken diğer evraklar şöyledir:

 • Son on yılı aşmamış, seyahat bitiminde de geçerliliği devam eden, Vietnam vize işlemlerinin yapılabileceği boş iki sayfası bulanan pasaport,
 • Vietnam ziyaretçi vizesi başvuru formunun başvuru sahibinin ıslak imzası ile doğru ve eksiksiz doldurulması,
 • Biyometrik özellikte, daha önce başka bir vize işlemi için kullanılmamış 2 vesikalık fotoğraf,
 • Vietnam Aile/Akraba Ziyareti gerçekleştirecek olan kişinin seyahatin yapılacağını kanıtlayan gidiş dönüş uçak bileti rezervasyonları,
 • Vietnam Aile/Akraba Ziyareti için noter onaylı davetiye,
 • Vietnam Konsolosluğu / Büyükelçiliği’ne hitaben yazılmış vize talep dilekçesi,
 • Vietnam Aile/Akraba Ziyareti için tüm seyahati kapsayacak şekilde hazırlanmış seyahat sağlık sigorta poliçesi mutlaka düzenlenmelidir.

Vietnam topraklarında genellikle ticari amaçlarla uzun süreler kalmak zorunda olun ve ikamet izinleri alan az sayıda Türk vatandaşı mevcut. Bu Türk vatandaşlarının Türkiye’de bulunan akraba & aile bireyi ve yakınlarının Vietnam’da ki kişiyi ziyaret etmek istemeleri durumunda ihtiyaç duydukları vize Vietnam aile / akraba ziyareti vizesi. Vietnam aile / akraba ziyareti vizesi almak için gereken en önemli evrak ise Vietnam’da yaşamakta olan kişinin Türkiye’deki yakınlarına davetiye niteliğinde göndereceği evraklardır. Bu evrakların bulunduğu dosya ile Vietnam Konsolosluğu / Büyükelçiliğinde vize işlemleri gerçekleştirilebilir.

Vietnam Turistik Vize

Vietnam turistik vize Vietnam vize çeşitleri içinde yer alan kısa süreli seyahatler için verilmektedir. Vietnam Turistik Vize için gerekli olan evrakların eksiksiz olarak doğru bir şekilde hazırlanmış olması vize alınabilmesinin ön koşuludur. Vietnam Turistik Vize sahibi olan kişilerin başka bir amaçla ziyaret etmeleri mümkün değildir. Bu nedenle Vietnam seyahatinin amacı doğru saptanmalıdır. Vietnam Turistik Vize başvuru öncesinde gerekli olan evrakların Vietnam Konsolosluğu / Büyükelçiliği tarafından belirlenen prosedür şartlarına göre hazırlanmalıdır. Bu nedenle Vietnam vize işlemlerini yürütmekle yetkili olan acenteler ile vize merkezleri danışmanlığında Vietnam Turistik Vize işlemlerinin yürütülmesi gerekli olan evrakların doğru bir planlama ile yapılmasına yardımcı olacaktır. Vietnam Turistik Vize için zorunlu olarak en doğru şekilde eksiksiz olarak hazırlanması gereken evraklar şunlardır:

 • Sahip olunan pasaportun 10 yaşından büyük olmaması, Vietnam Turistik seyahat dönüşünde de geçerliliği bulunan, içinde Vietnam Turistik Vize işlemlerinin yapılması için iki boş sayfasının olduğu pasaport,
 • Biyometrik özellikte, son 6 ayda çekilmiş ve ilk defa Vietnam Turistik Vize için kullanılacak 2 vesikalık fotoğraf,
 • Vietnam Turistik Vize başvuru formunda beyan edilecek bilgilerle beyan edilecek diğer belgelerdeki bilgilerle tutarlı olmasına dikkat edilmelidir.
 • Vietnam Konsolosluğu / Büyükelçiliği’ne hitaben yazılması gereken vize talep dilekçesi,
 • Vietnam Turistik seyahatin yapılacağını kanıtlayan ulaşım ve konaklama rezervasyonları,
 • Vietnam Turistik vize için seyahat sağlık sigorta poliçesinin aslı beyan edilmelidir.

Vietnam’ın turistik yerleri ve kültürü giderek daha tanınır duruma gelmektedir. Türkiye’den yurt dışı turizmi için de tercih edilme oranı her geçen yıl artmaktadır. Türkiye pasaportlarıyla Vietnam’a turistik amaçlarla giriş yapmak isteyen kişilerin alması gereken vize türü Vietnam turistik vizesidir. Vietnam turistik vizesi alırken ulaşım ve konaklama rezervasyonları ile ilgili evrakların vize başvuru dosyasında bulunması gerekir. Vietnam turistik vize başvuruları Vietnam Konsolosluğu / Büyükelçiliğine yapılır.

Vietnam Ticari Vize

Vietnam vize çeşitleri içinde yer alan Vietnam Ticari Vize için yapılabilmesi Vietnam Konsolosluğu / Büyükelçiliği tarafından belirlenen prosedür koşullarına göre düzenlenmesi gerekmektedir. Vietnam ticari vize kısa yapılacak vize türleri içinde değerlendirilmektedir. Vietnam vize türü için en fazla 30 gün konaklama hakkı verilebilmektedir. Ancak geçerli bir mazeret bildirimi yapılması halinde 30 gün süre 90 güne uzatılabilmektedir. Ancak bu durumun gerçekleşebilmesi için sunulan mazeretin destekleyici belgelerle talebin bildirilmesi gerekmektedir.

Vietnam ticari vize yalnızca Vietnam’da yapılması düşünülen ticari ilişkilerin sağlanabilmesi için verilebilmektedir. Ayrıca gerekli iş görüşmeleri, fuar ziyaretleri yapılabilirken Vietnam ticari vize iş başvurusu yapma ya da iş yeri açma hakkı verilmemektedir. Vietnam ticari vize için Vietnam’da bulunan şirket / kurum / firma tarafından yollanmış noter onaylı davetiye olmadan alınabilmesi mümkün değildir. Bu nedenle de şirket / firma bilgilerinin ve yapılacak iş görüşmelerinin açıkça belirtildiği davetiye noter tasdikli olmalıdır. Vietnam ticari vize için gerekli olan evraklar:

 • Geçerlilik özelliklerini taşıyan pasaport,
 • Vietnam ticari vize başvuru formu,
 • Biyometrik özellikte iki adet vesikalık fotoğraf,
 • Vietnam ticari vize için Vietnam’da bulunan şirket / firma tarafından yollanmış davetiye,
 • Vietnam Konsolosluğu / Büyükelçiliği’ne hitap edilmiş bir vize talep dilekçesi,
 • Vietnam ticari seyahat yapılacağını kanıtlayan ulaşım ve konaklama rezervasyonları,
 • Vietnam ticari seyahat tarihlerini kapsayan 30 000 Euro tutarında düzenlenmiş seyahat sağlık sigorta poliçesinin aslı mutlaka beyan edilmelidir.

Vietnam ile Türkiye arasında artmakta olan ticari faaliyetler ve Türk firmaların Vietnam’da yaptığı yatırımlar nedeniyle zaman zaman Türk iş insanlarının Vietnam’a iş seyahatleri düzenlemesi gerekmekte. Vietnam toprakların iş anlaşması imzalama, iş toplantılarına ve fuarlara katılmaya olana sağlayan vize türü Vietnam ticari vizesidir. Vietnam ticari vizesi çalışma izni niteliğinde değildir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin